Vjerodostojni hadisi
#23   12.12.2019 - 07:34
Objavio -  Ensarijka
Od Ebu Zerra, r.a. se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao:

“Boj se Allaha gdje god bio, loše djelo poprati dobrim ono će ga obrisati i lijepo se prema ljudima ophodi”.

(Tirmizi)